Jobber for å få en tilgenglig by for alle.

Notodden lokallag av Norges Blindeforbund hadde møte sist onsdag. De hadde besøk av teknisk sjef Ragnar Frøland fra Notodden kommune.

Nyhetssak fra 14. september 2017

Teknisk sjef Ragnar Frøland i Notodden kommune.

Han fortalte om kommunens arbeid for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. Det er en del utfordringer fortalte Frøland. Særlig når det gjelder eldre bygninger og fortau som blir for smale og som kan ha en del hindringer. Frøland takket for invitasjonen og fortalte at han er åpen for innspill og at kontordøra står åpen. Etter orienteringen fra teknisk sjef var det tid for god bevertning med sveler og kaffe. Deretter var det loddsalg og trekning av fine gevinster.

Neste møte i lokallaget er 9. november. Alle er hjertelig velkommen.