Lokallaget i Midt Telemark har gjennomført sitt årsmøte.

Midt Telemark lokallag av Norges Blindeforbund Telemark, avholdt årsmøte sist uke i Bø.

Nyhetssak fra 09. mars 2022

Fornøyd årsmøte gjeng. Fra venstre Solveig Aasmundsen, Kari Bø, Svein Arne Bergskaas, Jonn Aasmundsen og leder Øivind Bekkevold.

Ifølge årsmeldingen fikk lokallaget arrangert tre medlemsmøter, årsmøte i juni og sommertur i juli. På møtet i november var tema inkluderende reiseliv i Midt Telemark og i desember ble det arrangert julemøte. Møtene som skulle vært avholdt 1. halvår i 2021, ble avlyst på grunn av korona tiltak.

Det nye styret i Midt Telemark lokallag har følgende sammensetning etter valget. Leder Øivind Bekkevold (Bø), styremedlem Solveig Aasmundsen (Lunde), styremedlem Jostein B Fosse (Bø) og varamedlem Edel Gunnheim, (Gvarv). 

 

Etter at årsmøtesakene var unnagjort, ble det gitt informasjon om lokallagets aktiviteter i 2022. Det ble også orientert om fylkeslagets aktivitetstilbud. Tid til en kopp kaffe og god mat, ble det også. Neste møte i lokallaget blir torsdag 21. april.