Notodden lokallag har hatt årsmøte.

Notodden lokallag av Norges Blindeforbund avhold sitt årsmøte sist tirsdag. Årsmeldingen kunne fortelle at 2021 ikke ble helt som planlagt.

Nyhetssak fra 09. mars 2022

: En fornøyd årsmøtegjeng. Fra venstre Liv Marit Hillestad, Ruth Slaaen, Jan Nordbotten, Silje Solvang, May-Lis Solum, Øyvind Brox Nesthus og Wenche Odden.

Styret måtte dessverre avlyse en del møter og aktiviteter på grunn av smittevern tiltak. Men, lokallaget fikk gjennomført en sommertur, noen medlemsmøter og julemøte. Under valget ble Steinar Kittilsen gjenvalgt som leder. Med seg i det nyvalgte styret får han Øyvind Brox Nesthus som nestleder, Ruth Slaaen og May-Lis Solum som styremedlemmer og Wenche B Odden og Liv Marit Hillestad tar ansvaret for varaplassene.

Under årsmøtet ble det også orientert om fylkeslagets aktiviteter. Årsmøtet ble også informert om lokallagets planer. Neste møte blir torsdag 28. april, i slutten av juni planlegger laget en sommertur og til høsten blir det møte om blant annet synskontakter. 

Etter at årsmøtesakene og valg var gjennomført, ble det tid til en god prat, utlodning og god mat.