Problemer med synet, kontakt oss

Blindeforbundet har rehabiliteringskontakter (RK) i hvert fylke som drar på hjemmebesøk.

Nyhetssak fra 28. mars 2017

Bilde av Rehabiliteringskontak Svenn Thore Oredalen. Han er klar for nye hjemmebesøk.

Disse kontaktpersonene lever selv med nedsatt syn av forskjellig grad og kan tilby både en god samtale og motivasjon for å komme gjennom de frustrasjonene og utfordringene et synstap ofte bringer med seg.

I tillegg vil de gi konkret informasjon om veien videre: Hvilke tilbud som finnes av hjelpemidler, kurs, tilrettelagte sosiale arrangementer, stønader og serviceordninger fra kommunen, samt hvordan man går frem for å få dem. Rehabiliteringskontaktene våre tar også med seg relevante skjemaer hvis du ønsker hjelp med eventuelle søknadsprosesser.

Kontakt oss, ring 35 52 57 21 .