Riktig lys, er smart.

Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon hadde sist tirsdag klubb der tema var hjelpemidler. For mange svaksynte er lys utrolig viktig. Riktig lys, lysstyrke, lysfarge og lyssetting er til veldig stor hjelp.

Nyhetssak fra 03. oktober 2018

: Øivind Bekkevold får informasjon om riktig lys av Evelyn Roderiguez

Adaptor hjelpemidler ga god informasjon og viste eksempler på flere ulike lamper. Det ble også vist fram andre hjelpemidler slik som klokker, luper, mobiler og hjelpemidler til kjøkken. Interessen var stor og mange fikk stilt spørsmål om de ulike hjelpemidlene. Dette er et viktig tilbud til alle med nedsatt syn. Hver første tirsdag i måneden har vi et aktuelt tema, forteller leder av fylkeslaget Wenche Odden. Samtidig har vi tid til en god prat, vi spiser god mat og kan utveksle erfaringer og tips i forhold til det å være synshemmet, legger Odden til.

Neste samling blir tirsdag 6. november. Da arrangerer fylkeslaget sitt årlige Høstmøte der budsjett og aktivitetsplan for neste år blir vedtatt.