Smarttelefon gir synshemmede et mer aktivt liv

En fersk undersøkelse viser at 62 prosent av synshemmede smarttelefonbrukere får et mer aktivt liv gjennom smarttelefonen. Det er positivt, og Blindeforbundet har stor etterspørsel etter kurs og opplæring i teknologien. Ansvaret for nødvendig opplæring ligger imidlertid hos kommunene, fastslår forbundet.

Nyhetssak fra 12. juni 2017

Brit B Eikehaug med sin Ipad som hun bruker aktivt på styremøtene.

Mange blinde og svaksynte med smarttelefon svarer i undersøkelsen at de trenger mer opplæring. I tillegg kommer et stort antall synshemmede som ikke har smarttelefon, men som kvier seg for å skaffe det. Uten godt syn kan man chatte, handle og surfe ved hjelp av innebygget tale i telefonen.

– Undersøkelsen viser at 59 prosent av personer i gruppen 60 til 80 år som har smarttelefon, bruker den til å surfe på nettet.  Men de som ikke klarer å bruke smarttelefoner, blir stående på utsiden av samfunnet.  Stadig flere tilbud og tjenester blir bare formidlet digitalt. Spesielt synshemmede er sårbare fordi løsningene som oftest har et visuelt grensesnitt, sier leder i Norges Blindeforbund Telemark, Brit B Eikehaug.

I en helt fersk undersøkelse, som er utført av Opinion AS på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at kun 17 prosent av synshemmede i gruppen 18 til 29 år bruker smarttelefonen til å «vippse», men hele 92 prosent i samme aldersgruppe i befolkningen generelt, gjør det. – Dette er store variabler som vi ønsker å utligne sier Eikehaug.

Barriere for sosialt liv
– Undersøkelsen viser at her må noe gjøres. Vi er 180 000 nordmenn med en synshemning, og det er ikke sånn vi skal ha det. Det handler ikke bare om å sende en SMS; det handler om retten til å delta i samfunnet, pleie kontakt med familie og venner og gjøre det alle andre gjør, sier Eikehaug.

– Spesielt synd er dette fraværet av kompetanse når vi vet at de som har fått opplæring, ofte trekker frem smarttelefonen som sitt viktigste hjelpemiddel i hverdagen.

– Ansvaret for denne type opplæring ligger i dag hos voksenopplæringen i kommunene, sier hun.

Tastenes tid er forbi
Steget fra en gammeldags telefon over til smarttelefonen oppleves som langt og utfordrende for mange svaksynte og blinde. Derfor trengs det opplæring. Eikehaug mener at det er lite som skal til for å bedre dagens opplæringssituasjon.

– Det positive i denne sammenhengen, er at kommunene tar ansvaret. Men nå må dette følges opp. I dag er det ikke gode nok rutiner for å fange opp dem som har behov for hjelp.

Ta ansvar!
I gruppen 60 til 80 år svarer hele 54 prosent at de ikke har smarttelefon. Derfor er det nå viktig at norske kommuner gir tilbud til blinde og svaksynte om opplæring i bruk av smartteknologi, slik at de som har dette får mer kompetanse og de som ikke har kan skaffe seg smartteknologi.

– Vi vet at den digitale hverdagen har kommet for å bli. Det er på høy tid å inkludere oss som ser dårlig i den digitale hverdagen, der også vi kan få fullt utbytte av det fantastiske hjelpemiddelet som smarttelefonen faktisk er.