Snakk med oss, vi kan hjelpe deg.

Torsdag ble det åpnet et nytt Rådgivningskontor for syn i Arkaden i Skien. Rådgivningskontor for syn ønsker å gi personer med synsproblemer best mulig oversikt over hva som finnes av tilbud, offentlig tjenester og rettigheter. Rådgivningskontoret vil også bistå offentlige aktører.

Nyhetssak fra 11. januar 2018

Brit B Eikehaug fra Sannidal og leder av Norges Blindeforbund Telemark åpner det nye kontoret i Arkaden.

Har du fått problemer med synet, kan dette bidra til mye frustrasjon, både for deg og dem rundt deg. Mange opplever utfordringer på arbeid, skole og fritid, og synes det kan være vanskelig å snakke med andre om det. Rådgivningskontoret vil gi deg og dine pårørende råd og hjelp fra fagpersoner og andre med nedsatt syn. Da blir det enklere å takle den nye hverdagen. For mer informasjon kan man få dette via www.synsrad.no eller telemark@synsrad.no

Rådgivningskontoret er opprettet og drives av Norges Blindeforbund.