Søk om opplæring.

Når man søker NAV om hjelpemidler er det utrolig viktig å søke om opplæring av hjelpemidlet samtidig.

Nyhetssak fra 16. november 2016

Advokat Eivind Knudsen.

Det understreket Norges Blindeforbunds advokat og juridisk rådgiver Eivind Knudsen på et møte for blinde og svaksynte i yrkesaktiv alder. Det står alt for mange ubrukte hjelpemidler fordi man ikke har fått god nok opplæring, sa Knudsen.

Det var i forrige uke Norges Blindeforbund Telemark arrangerte møte på Notodden videregående skole, der forbundets advokat orienterte om veldferdsrettigheter. Han fortalte om hjelpemidler, retten til tjenester, rabatter og penger inn på egen konto. Etter samlinga var deltagerne godt fornøyd. De synes det var veldig lærerikt og interessant.