Steinar Kittilsen gjenvalgt som leder

Notodden lokallag av Norges Blindeforbund Telemark avholdt sitt årsmøte sist torsdag. Nestleder i lokallaget Øyvind Brox Nesthus ønsket alle velkommen og han ønsket alle et godt årsmøte.

Nyhetssak fra 10. februar 2020

Leder Steinar Kittilsen.

Årsmøtet vedtok at lokallaget skal ha større fokus på holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ulovlige hindringer i Notodden og at lokallaget blir høringsinstans vedr planarbeid og byggesaker. Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2019 som kunne fortelle at lokallaget har hatt flere møter med blant annet fokus på øyehelse, tilgjengelighet i byen og folkehelse. Lokallaget har i samarbeid med voksenopplæringa på Notodden startet eget smarttelefonkurs. Kurset arrangeres på Huset vårt. Lokallaget har også arrangert julemøte i samarbeid med lokallaget i Midt Telemark.  

Etter valget på årsmøtet har det nye styret i Notodden lokallag følgende sammensetning. Leder Steinar Kittilsen, nestleder Øyvind Nesthus, styremedlem Ruth Slaaen og May-Lis Solum. 1. vara Wenche B Odden og 2. vara Liv Marit Hillestad

Etter at årsmøtesakene og valg var gjennomført, ble det tid til en god prat, god mat og en skikkelig runde med loddsalg og gevinst utdeling. Neste møte i lokallaget blir 16. april i Huset vårt. Da blir lokallaget med på møtet der filosof Henrik Syse kommer.