Telemark må få holdeplassannonsering på buss.

Resolusjon fra årsmøte til Norges Blindeforbund Telemark 2016.

Nyhetssak fra 04. mai 2016

Bilde viser en av Telemark fylkeskommunes nye gule busser.

For blinde og svaksynte brukere av kollektiv busstransport er det helt nødvendig å vite hvilken buss som kommer inn på holdeplassen og hvilken holdeplass bussen kommer til. Mange synshemmede opplever i dag at det er vanskelig eller umulig å vite hvilken buss som kommer inn på holdeplassen, siden dette ikke annonseres. Det er også vanskelig å vite når man skal gå av, siden holdeplassene ikke annonseres inne på bussen.

Dette er ting det er enkelt å gjøre noe med.

Annonsering av hvilken buss som kommer til holdeplassen kan for eksempel gjøres ved at bussen, når den stopper, har utvendige høyttalere som annonserer nummer og/eller navn på bussen.

Holdeplassannonsering inne på bussen har de aller fleste busser i dag opplegg for. Det handler bare om å bruke systemet.

Alle løsninger må være universelt utformet, det gjelder alt fra apper til stoppknakker. Det er også viktig at annonseringene gjøres automatisk, slik at man ikke er avhengig av at bussjåføren tydelig annonserer holdeplassen.

Bussen skal være pliktige til å stoppe på holdeplasser hvor man ser at det står en person med hvit stokk.

Norges Blindeforbund i Telemark ber om at alle busser får montert utvendige høyttalere for annonsering av hvilken buss som ankommer holdeplassen, og at alle busser gjennomfører automatisk annonsering av holdeplasser.

Med vennlig hilsen
Norges Blindeforbund Telemark

 Brit B Eikehaug, leder