Test av ny bussterminal.

Medlemmer fra Blindeforbundet, synshemmedes organisasjon og mobilitylærer Lise Thomassen fra Voksenopplæringa i Skien, har gjennomført en befaring og opplæring i bruk av den nye bussterminalen i Skien sentrum.

Nyhetssak fra 25. november 2020

Lærer Lise Thomassen underviser Aud Hartvigsen i bruk av nye lederlinjer.

Gjengen var veldig godt fornøyd med det taktile informasjons-kartet med lyd. De syntes også at lederlinjene var tydelige og merkbare. Lyden på informasjonstavla som forteller når bussene går, var derimot veldig ullen og vanskelig og høre. Musikk fra høyttalere like ved informasjonstavlene, forstyrret en del.

Flere syntes det var utfordrende at leskuret ikke var plassert ved påstigning av buss ved avgang B. Påstigningsplass B, må markeres bedre. Blindeforbundet har under hele byggeprosessen vært skeptisk til få holdeplasser der alle bussene skal kjøre fra. Mens befaringen pågikk, kjørte noen busser ut fra holdeplass uten å kjøre fram til påstigningsplass. Når bussene kjører slik, fører det til at en som ikke ser og som har stilt seg opp ved påstigningsplassen, ikke blir med på riktig buss. Dette skjer ofte når flere busser kommer inn samtidig til bussterminalen.

Når man ikke er sikker på om man kommer med på riktig buss, blir man utrygg. Det er viktig med god opplæring av sjåførene, slik at de ikke kjører fra holdeplassen for tidlig. Hvis dette blir gjort, pluss bedre merking ved holdeplass B og god lyd ved informasjonstavle, vil den nye bussterminalen fungere bra for alle.