TT ordningen i Telemark er for dårlig

Knut Duesund (Krf), leder for hovedutvalg for samferdsel i Telemark, innrømte at dør til dør transporten (TT) for mennesker med nedsatt funksjonsevne er for dårlig i Telemark.

Nyhetssak fra 15. november 2018

Fra venstre, Øyvind Nesthus, nestleder i lokallaget, Knut Duesund fra fylke og leder av lokallaget Steinar Kittilsen.

Han fortalte på møtet til Notodden lokallag av Norges Blindeforbund Telemark onsdag kveld, at fylkespolitikerne ikke har prioritert ordningen fordi man har håpet på å bli en del av den nasjonale TT ordningen, der staten dekker utgiftene til transporten. I og med at den fylkesbaserte TT ordningen ikke er lovfestet, er den ikke prioritert. Medlemmer i lokallaget fortalte om sine utfordringer på grunn av dårlig TT ordning og kollektivtilbud. Duesund noterte innspillene og lovet å ta med disse videre i forhandlinger om neste års budsjett for fylke.

Etter mye viktig TT prat ble det servert god mat og gode kaker. Utlodning ble det også tid til der fru Hillestad var kveldens store vinner og tok med seg de fleste premiene. Neste møte blir 6. desember, da blir det felles julemøte med Midt Telemark lokallag i Bø.