Umulig å lese holdbarhetsdatoen på en Solo flaske.

Denne uka har Blindeforbundet gjennomført Synshemmedes aksjonsuke der man har hatt fokus på uleselig tekster og datostemplinger.

Nyhetssak fra 18. juni 2021

Her er det bilde av en flaske deilig SOLO, og den kan ikke vare evig. Holdbarhetsdatoen her, er HELT umulig år lese.


Hele 70 prosent av befolkningen kaster mat fordi holdbarhetsdatoen eller annen viktig informasjon om produktet er uleselig.
Vi forbrukere kaster i Norge gjennomsnittlig 42,6 kg spiselig mat hvert år og bidrar til store klimagassutslipp, ifølge Matvett.

I en nylig undersøkelse utført av Opinion på vegne av Blindeforbundet kommer det fram at mer enn 3,7 millioner nordmenn kaster mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. Dette gjelder altså matvarer som kunne blitt brukt. 

Hvorfor skal det være slik? Det finnes hundrevis av eksempler der holdbarhetsdato og innholdsinformasjon til ulike produkter er veldig vanskelig eller nesten umulig å lese. Matprodusentene må skjerpe seg. Opp med teksten.