Vi kommer hjem til deg.

Blindeforbundet fortsetter sin dør til dør-aksjon i Grenland - kartlegger synsutfordringer og verve givere.

Nyhetssak fra 30. mars 2022

Harry Aass, leder for Dør til dør-aksjonen

Blindeforbundet fortsetter sin dør til dør-aksjon i Grenland. Et team med heltidsansatte personer banker på hos flest mulig av innbyggerne. De informerer om hvordan Blindeforbundet kan hjelpe folk med synsutfordringer og skaffe givere til vårt arbeid. Alle våre medarbeidere har ID-kort med foto rundt halsen. De er ikke typiske støvsugerselgere som «stikker foten i døren», det viktigste er å slå av en hyggelig prat og tilby informasjon om synsproblemer til de som trenger det. For å sikre godt smittevern i forbindelse med korona og trygg dørbanking følger vi myndighetenes anbefalinger til enhver tid.

- Vi holder god avstand, går ikke inn til folk og holder oss hjemme hvis vi er syke. Alle ververne har gjennomført smittevernskurs, og vi desinfiserer utstyr ved behov. Det er selvfølgelig også helt frivillig å snakke med oss, sier Harry Aass, leder for Dør til dør-aksjonen. (bildet)

- Ifølge offentlig tilgjengelig statistikk er det ca 2.726 personer i Grenland som har et synsproblem. Det betyr ikke at man nødvendigvis er helt blind, men at briller og linser ikke bedrer synet, forteller Harry Aass.

Det er mange grunner til at synet svekkes, og mange er ikke klar over at det er hjelp å få. Blindeforbundet tilbyr hjelp til alle som får en synsutfordring, til å få tilrettelagt gode hjelpemidler og rehabilitering. Organisasjonen har også flinke likemenn, synshemmede som kommer på gratis hjemmebesøk og gir masse viktig og god informasjon. Fylkeslaget og lokallagene tilbyr en rekke aktiviteter, turer, kurs og et godt sosialt fellesskap på faste månedlige møter både i Porsgrunn og Skien.

Har du spørsmål, ta kontakt med fylkeskontoret på tlf. 35 52 57 21.