Viktig med informasjon.

Norges Blindeforbund Telemark synes det er viktig å besøke skoler som utdanner helsepersonell og folk som skal jobbe med barn og unge. Wenche B Odden, som er sterkt svaksynt og leder av blindeforbundets fylkeslag i Telemark og Steinar Kittilsen, som er blind, og leder av blindeforbundets lokallag på Notodden, besøkte Notodden videregående skole i mai. De fortalte om hvordan det er å ha nedsatt syn og hvordan man møter en person som er synshemmet. De informerte om og viste ulike hjelpemidler, og fortalte hvordan man skal ledsage en med nedsatt syn. De fortalte også om hva som finnes av aktiviteter for barn og unge og rehabiliteringstilbud til voksne. Er det andre videregående skoler som ønsker mer informasjon om det å leve med nedsatt syn og hva som finnes av hjelpemidler og tilbud, ta kontakt med blindeforbundet tlf 35 52 57 21.

Nyhetssak fra 20. mai 2019

Elevene sammen med Wenche B Odden, Steinar Kittilsen og førerhunden Newton.