Vil lære å bruke smarttelefon.

Blinde og svaksynte i Telemark ønsker opplæring i bruk av smarttelefoner. Det viser en spørreundersøkelse Norges Blindeforbund Telemark har gjennomført.

Nyhetssak fra 14. juni 2018

Wenche Odden bruker smarttelefon, men ønsker mer opplæring.

Smartteknologi som smarttelefon og nettbrett er blitt en sentral del av hverdagen til de fleste av oss, men blinde og svaksynte faller utenfor.

Bruk av smartteknologi er ikke like intuitivt for personer som ikke kan se, og derfor er det så viktig med opplæring. Ansvaret for slik opplæring ligger  på voksenopplæringen i kommunene under spesialundervisning for voksne og spesielt opplæringslovens § 4A-2.

Kommunene må gi informasjon til innbyggerne om muligheten til å få opplæring, og kommunene i Telemark må sørge for at de har rett kompetanse, slik at man får riktig opplæring understreker leder av Norges Blindeforbund Telemark, Wenche Odden fra Notodden. Stadig flere tilbud og tjenester formidles bare digitalt. De som ikke klarer å bruke smartteknologi blir dermed stående på utsiden av samfunnet. Spesielt synshemmede er sårbare fordi løsningene ofte har visuelle løsninger, sier Odden.