Wenche B Odden gjenvalgt som leder.

Wenche Borgen Odden fra Notodden ble gjenvalgt som leder under årsmøtet til Norges Blindeforbund Telemark, som ble arrangert sist helg.

Nyhetssak fra 29. april 2019

Fra venstre Øivind Bekkevold, Svenn Thore Oredalen, leder Wenche B Odden, Aud Hartvigsen, Brit B Eikehaug, Cecilie Gill Kongsgård og Harald Hustuft.

Fylkeslaget har hatt et aktivt år i 2018. Det har vært arrangert medlemsmøter og turer, blant annet til Gamlebyen i Fredrikstad og til øya Bornholm. Laget har også jobbet meget aktivt med politiske saker. Den store kampsaken er å få til en bedre dør til dør (TT) transport i Telemark. Ordningen i fylket vårt er en av de dårligste i landet. Fylkeslaget har hatt møte med stortingsbenken fra Telemark der TT transport har vært tema. Årsmeldingen viser også at laget har mange dyktige medlemmer som er aktive i en rekke råd og utvalg. Laget har også hatt et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Betanien hospital. I forbindelse med årsmøtehelgen ble det arrangert utlodning der inntektene går til de flomramma blinde og svaksynte i Mosambik. Det kom inn nærmere 6 000 kroner. 

Styret i Norges Blindeforbund Telemark har følgende sammensetning etter valget: Leder Wenche Borgen Odden fra Notodden, nestleder Harald Hustuft fra Porsgrunn, styremedlemmer Øivind Bekkevold fra Bø, Brit B Eikehaug fra Sannidal og Aud Hartvigsen fra Skien. Varamedlemmer er Cecilie Gill Kongsgård fra Porsgrunn og Svenn Thore Oredalen fra Skien.