Wenche Borgen Odden er valgt til ny leder av Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark, synshemmedes organisasjon avholdt sitt årsmøte sist helg. Wenche Borgen Odden fra Notodden ble valgt til ny leder etter Brit Beate Eikehaug

Nyhetssak fra 17. april 2018

Wenche Borgen Odden.

Fylkeslaget hadde et meget aktivt år i 2017 med mange medlemsmøter og turer. Årsmeldingen viser også at laget har mange dyktige medlemmer som er aktive i en rekke råd og utvalg. Fylkeslaget har blant annet gjennomført prosjektet -  Med hvit stokk på nye stier med stor deltagelse og med støtte fra Extrastiftelsen. Laget har også hatt et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og Betanien hospital.

Norges Blindeforbund Telemark styre har følgende sammensetning etter valget: Leder Wenche Borgen Odden fra Notodden, nestleder Harald Hustuft fra Skien, styremedlemmer Øivind Bekkevold fra Bø, Brit B Eikehaug fra Sannidal og Aud Hartvigsen fra Skien. Varamedlemmer Cecilie Gill Kongsgård fra Porsgrunn og Svenn Thore Oredalen fra Skien.