Aktiviteter Troms

Her vil vi legge ut aktiviteter vi har her i Troms, men se også gjerne under "Klubber, utvalg og lag i Troms". Fylkeslaget har årsmøter i april-mai og høstmøter i oktober-november, i tillegg kommer Ti på toppturer, messer og andre arrangementer. GET GOING har fast trening på mandagene kl. 11.00 i Tromsø salsaklubb sine lokaler. Universitetsykehuset i Tromsø, UNN, har SYNSKAFE for mennesker med nedsatt syn en gang i måneden.