Lydavis for Troms

Lydavisen for Troms kommer ut hver uke så sant det ikke er sykdom på kontoret. Det er sekretær Bente Bårdslett som er innleser og redaktør. Har du tilbakemeldinger, tips og ideer, ta gjerne kontakt med Troms fylkeslag. Disse kommunene har støttet Lydavisa Troms i 2017, med til sammen kr. 21.000: Berg, Kåfjord, Kvænangen, Lavangen, Nordreisa, Storfjord, Tranøy, samt Troms fylkeskommune. Det vil ikke komme ut lydavis i uke 13 og 14 (påske) samt i ukene 18 og 21. Siste lydavis for sommerferien kommer ut 26. juni.