Kommuner og synskontakter - Troms

Nyhetssak fra 01. april 2020

Kommuner og synskontakter i gamle Troms fylke: OBS! Vi jobber med sida, per 23.06.21

Tromsø kommune

Synskontakt: Heidi M. Paulsen mob 47452541

Harstad kommune

Synskontakt: Ragnar Olsen mob 90102627

Balsfjord kommune

Synskontakt: Inger-Lill Esekielsen mob 95825313

Sofie Heimly tel 77722171

Bardu kommune

Synskontakt: Roy Cato Overgård mob 915 77 629

Dyrøy kommune

Synskontakt: Bettina Hallangen

mob 90 60 25 88

Gratangen kommune

Kontaktperson Astafjord Vekst AS: Tore Richardsen mob 91166049

Ibestad kommune

Ergoterapeut, synskontakt: Geir Morgan Ramsørskar mob 95786061

Kvæfjord kommune

Ergoterapeut, syn og hørselskontakt: Tonje Skogstad mob 911 75 082

Kvænangen kommune

Ergoterapeyn, synskontakt: Birgit Skinnemoen

mob 92 65 70 04

Kåfjord kommune

ledende helsesykepleier, synskontakt: Siv Vatne

tel 77719330

Lavangen kommune 

Syns- og hørselskontakt Stine F. Pettersen: Stine Pettersen mobil 91555724

Målselv kommune

Synskontakt, Pro Nedre: Julia Olsborg

Mob 92272960

Synskontakt, Pro Øvre: Lena Dolmseth

Mob 91536497

E-post: postmottak@malselv.kommmune.no

Nordreisa kommune

Synskontakt, hjemmetjenesten Sonjatun:

Heidi Jensen tel 77770830

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Salangen kommune

Ergoterapeut Anne Vestermo Nesje

Mob 92031528

Senja kommune

Hørsel- og synskontakt, hjemmetjenesten, Finnsnes bo- og aktivitetssenter: Elsabeth Aldergarmann tel 95943209 på torsdager

Hørsel- og synskontakt, hjemmetjenesten, Gibostad: Betsy Winje tel 96625275

Hørsel- og synskontakt, hjemmetjeesten Skaland: Åsa Gau-Esaiassen tel 77859300

Hørsel- og synskontakt, hjemmetjenesten, Rossfjord: Anne-Merete Huseby tel 45377167

E-post: post@senja.kommune.no

Skjærvøy kommune

Har ingen foreløpig.

Kommunen tel 77775500

E-post: post@skjervøy.kommune.no

Storfjord kommune

Har ingen foreløpig.

Kommunen tel 77212800

E-post: post@storfjord.kommune.no

Sørreisa kommune

Ergoterapeutene har ansvar for synshjelpemidler: https://www.sorreisa.kommune.no/hjelpemidler-og-andre-stoettetiltak.486797.no.html

Kommunen tel 77875000

E-post: postmottak@sorreisakommune.no

Tjeldsund kommune 

https://www.tjeldsund.kommune.no/synskontakt.526863.no.html

Kommunen tel 77089500

E-post: post@tjeldsund.kommune.no