Rapport - Temakveld miljø

Fritidsutvalget inviterte til Temakveld miljø på fylkeslaget kontor. Rapporten er skrevet av Mats J. E. Dahl, medlem av utvalget.

Nyhetssak fra 22. februar 2018

Rapport: TEMAKVELD MILJØ

Tid: Onsdag 21. februar kl. 1800 - 2030. Sted: Blindeforbundets lokaler, Mellomveien 16. Til stede: 8 medlemmer og 3 ledsagere.   Ivar Sture Handeland er informasjonsansvarlig for Remiks. Han holdt et meget godt foredrag med utgangspunkt i at "avfall er ressurser som må tas vare på og utnyttes på best mulig måte." Det var veldig interessant og motiverende, tydelig at Handeland brenner for oppgaven. Det var anledning til å komme med spørsmål underveis. Møtet foregikk mer som en interessant diskusjon med mange kurante spørsmål fra deltagerne , og gode svar fra Handeland. Det ble tatt opp mange tema, alt fra vannmangel i Cape Town, via luftforurensing i Beijing til avfallssortering i Tromsø, med særlig vekt på sortering og gjenvinning av plast.  Det ble pratet mye om det alvorlige problemet med plastforurensingen i havet. Han fortalte også om hvordan Remiks er bygd opp og hvordan de arbeider, hvilke planer de har for å videreutvikle driften. Utfordringer og løsningsforslag. Tiden gikk veldig fort og vi kom ikke igjennom alt som Handeland hadde planlagt. Alle på møtet syntes det var meget interessant, det var mange gode spørsmål fra medlemmene og mye vi fikk svar på. Samtidig som det var mye til ettertanke, tankekors i forhold til hvordan vi forvalter våre ressusrser og hvordan vi tar vare på miljøet, både lokalt og globalt. Et interessant foredrag av en kunnskapsrik og engasjert foredragsholder. Vi satt igjen med en følelse av at dette vil man høre mer om, tiden strakk ikke til, og temaet er noe som engasjerer mange av medlemmene. Hovedbudskapet var at "avfall er en ressurs som må tas vare på og utnyttes på best mulig måte." Det er en grunn til at vi avfallssorterer, til beste for miljøet og oss selv. Søppel er ikke bare søppel, det er faktisk også en viktig ressurs. Sortering er ikke noe avfallsselskapene pålegger oss bare for å være vanskelige. Det vil etterhvert bli mangel på  mange stoffer i verden hvis vi ikke avfallssorterer og gjenvinner. Alle på møtet fikk en gave fra Remiks, en resirkulerbar handlepose i stoff. Ruth takket Handeland for foredraget og overrakte en liten gave som takk, kaffe og sjokolade fra blindeforbundet.

Fritidsutvalget

Her finner du Remiks sin sorteringsguide: http://www.remiks.no/kundeservice/sorteringsguide