TT ordninga 2020

Mange har tatt kontakt med oss på telefon og epost fordi de har fått mindre på TT kortet sitt i år enn i fjor

Nyhetssak fra 08. januar 2020

Bildet viser et rosa og hvitt TT kort.

Saksbehandleren i Troms og Finnmark fylke sier at det er den samlede bruken som gjør at beløpet på TT kortet er mindre i år enn i fjor her i Troms. Fylket har vært nødt til å betale tilbake en betydelig sum av det de mottok i 2019, på grunn av underforbruk, i forhold til det de søkte og mottok. Det jobbes med saken herfra og i fylket. Fylkeslaget skal ha møte med rådgiveren i fylket for å få mer detaljert informasjon. Denne informasjonen vil vi så sende ut til våre medlemmer. 

Mange søker om og får TT kort, men en stor andel bruker det lite. Det i sin tur går ut over de som har stor nytte av TT kortet, og som nå har fått mindre turer ved den nye tildelingen. Vi må prøve å se om vi kan få ei ordning på dette, slik at de som har behov for TT kort kan få de turene de har trenger. 

Informasjon om TT kortet og søknadsskjemaer finner du  på Troms og Finnmark fylke sine sider:  www.tffk.no

Her kan du sjekke TT kortet ditt, husk å ha brukernummeret ditt klart, det skal tastes inn: www.rtt.no/tt