Den utvidede TT ordningen

Nyhetssak fra 06. juli 2017

Mandag 3. juli 2017 fikk vi vite at Troms er et av 3 nye fylker som får være med i den utvidede TT-ordningen med 200 taxi-turer i året. Les mer om dette her:

- Tre nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning, fra Norges Blindeforbund sine sider, 3. juli 2017

- Det er som å bli kvitt ei fotlenke, NRK Troms artikkel på nett, skrevet av Rune N. Andreassen 3. juli 2017 med blant annet Gudrun Ytterstad og fylkesleder Arne Eriksen

Troms får utvidet TT-ordning,  Harstad Tidende på nett, skrevet av Morten Jensen 3. juli 2017

Det har også vært artikler i iTromsø og Nordlys, samt en annen i Harstad Tidende, men de er ikke åpen (altså bare for abonnenter).

Alt gikk ikke etter planen da Troms fylke skulle overføre pengene til TT kortene. De som allerede var i kategori A fikk ikke pengene sine før etter ferien, altså i siste halvdel av august. De som var i kategori B og som ikke automatisk kom opp i kategori B, blant annet fordi fylket ikke har informasjon om det er synet de har TT kort for, har måttet vente lenger.

- TT-skandalen i fylkeskommunene, iTromsø, skrevet av styreleder i Norges Blindeforbund Troms, Arne Eriksen.

Kategori A eller B

Til våre TT-brukere 

Troms fylkeskommune var så heldig å få del i de ekstra ordinære midler for andre halvår til TT- brukere. Så har vi registrert at mange av våre medlemmer som mener å være berettiget til å få del av disse ekstra ordinære midlene fra staten, ikke har registret ekstra penger på sitt TT kort.

Dette kan bero på at Troms Fylkeskommune har deg registrert i deres kategori B, mens de mest svaksynte står i kategori A, som er berettiget til ekstra penger andre halvår 2017.

Vi anbefaler vår medlemmer følgende prosedyrer:

 1) Sjekk med Rogaland taxi om du har fått penger på kortet ditt, telefon nr. 51 90 90 01

Hvis pengene er kommet inn er du registrert i Troms Fylkeskommune i kategori A og kan forholde deg rolig.

 2) Hvis du ikke har fått penger på kortet, står du fremdeles i kategori B.

For å komme i kategori A, må du ha dårlige syn enn visus 0,33 ( dårligere enn 30% syn) og har rett til hjelpemidler fra NAV.

 3) Hvis du fyller denne betingelsen, bør du snarets kontakte din fastlege og be vedkommende føre deg på Troms Fylkeskommune skjema i kategori A.

Fastlegen skal sende skjema til din hjemkommune som igjen rapportere til Troms Fylkeskommune . Da skal Troms Fylkeskommune føre deg over fra kategori B til Kategori A og du skal få penger på TT kortet.

 Med vennlig hilsen

Arne Eriksen                                               

Fylkeslagsleder.

 

Saldoen på TT kortet ditt kan du få ved å spørre drosjesjåføren når du tar taxi, eventuelt kan du ringe Rogaland taxi som administrerer TT ordningen for hele landet. Telefonen dit er 51909001.

 Bildet viser et rosalilla TT kort