Årsmøte Malvik lokallag

Malvik lokallag er et av Trøndelags 7 lokallag

Dato: 18. mars kl. 17:00–21:00
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Malvik lokallag
Hvem er tilbudet for: Medlemmer
Sted: Malvik Videregående skole
Kontakt:
Nina Frisnes Øyan, Tlf: 926 61 567 / E-post: ninaoyan15@gmail.com

Invitasjon til årsmøte i Malvik lokallag av Norges Blindeforbund

 

Du inviteres med dette til det sjuende ordinære årsmøtet i Malvik lokallag av Norges Blindeforbund.

 

Møtet finner sted på Malvik videregående skole på Vikhammer torsdag 18. mars kl. 17.00.

 

Alle dere som er medlemmer av Norges Blindeforbund i Malvik, er også medlemmer i lokallaget.

 

Det blir vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg. Vi skal også snakke om aktiviteten framover – Blant annet vandring i Adolf Øiens fotspor på Midtsandan som vi prøver å få til lørdag 29. mai. Tone Wiig vil komme å orientere om Brukerutvalget i kommunen.

 

Vi må ta et forbehold om at møtet lar seg gjennomføre og vi skal naturligvis avvikle møtet med alle koronaregler som gjelder om tre uker.

 

Etter årsmøtet blir det en enkel servering. Om du vil kan du gjerne ta med en ledsager til møtet.

 

Det er ikke påmelding til møtet. Men for å få en liten oversikt over hvor mange vi kan bli, er det fint om du kan gi meg beskjed dersom du er sikker på at du vil komme. Du kan ringe eller sende sms til 926 61 567 eller sende e-post til ninaoyan15@gmail.com.

 

Vel møtt alle sammen til årsmøte i lokallaget vårt i Malvik!

 

Malvik, 28. februar 2021,

 

Med vennlig hilsen

Nina frisnes Øyan

Leder