Årsmøte Trøndelag Fylkeslag (UTSATT)

Årsmøte Trøndelag Fylkeslag

Dato: Fra 16.04 kl. 16:30 til 18.04 kl. 14:00
Fylke: Trøndelag
Kontakt:
Kontoret
Telefon: 73 80 01 50 eller 74 16 22 13
E-post: trondelag@blindeforbundet.no

Fylkeslagets årsmøte 2021

Årets årsmøte er utsatt til starten av juni 2021. Ny invitasjon kommer i medlemsbrev etter påske.