Årsmøte Trondheim Lokallag

Trondheim lokallag er et av Trøndelags 7 lokallag

Dato: 10. november kl. 18:00–21:00
Fylke: Trøndelag
Arrangør: Trondheim lokallag
Hvem er tilbudet for: Medlemmer
Sted: Quality Hotel Augustin, Kongens gt. 26, møterom Valhall i første etasje.
Påmeldingsfrist: 01. november
Kontakt/påmelding:
Jonny Gellein på telefon 926 34 493 eller mail: jon-gel@online.no

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Trondheim Lokallag av Norges Blindeforbund
innkaller til årsmøte
tirsdag 10. november 2020 kl. 18.00 på
Quality Hotel Augustin, Kongens gt. 26,
møterom Valhall i første etasje.

Saksliste:

  1. Åpning.
  2. Navneopprop
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  4. Konstituering: valg av møteleder, referent og 2 medunderskrivere til protokollen.
  5. Lokallagets årsmelding for 2019.
  6. Lokallagets regnskap for 2019.
  7. Lokallagets budsjett for 2020.
  8. Saker innmeldt av medlemmene.
  9. Valg

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3. november 2020. Saker sendes pr. post til Norges Blindeforbund Trøndelag, Olav Trygvasons gt. 24, 7011 Trondheim, merkes ”Årsmøte Trondheim Lokallag” eller på epost: reidar@heltreidar.com

For å opprettholde FHI`s retningslinjer om en meters avstand og for bestilling av mat ber vi om påmelding innen 1. november 2020 til Jonny Gellein på telefon 926 34 493 eller mail: jon-gel@online.no. På grunn av koronasituasjonen oppfordrer alle som har mulighet til å ha med egen ledsager. Sakspapirer blir sendt ut etter påmeldingsfristen til alle påmeldte.

Med vennlig hilsen
Reidar B. Anderssen
Styreleder