Trøndelag BUF

Trøndelag Barne- Ungdom- og Familieutvalg

Leder

Jørg Kunzendorf

Tlf: 906 13 258

Epost: jorgkunzendorf@hotmail.com

Andre medlemmer av utvalget.

Torkild Stavik Dahl

Frida Natland

Jan Arve Strand