Styret i Vest-Agder fylkeslag

Styret i Norges Blindeforbund Vest-Agder.

Leder: Arild Kjebekk
Mobil:  413 05 411
E-post:  arildkjebekk@gmail.com 

Nestleder: Marit Londal
Mobil:  907 19 185
E-post:  londal.marit@gmail.com

1. styremedlem: Ernst Hammerstrøm
Mobil: 469 47 871
E-post:  mona-johannessen@hotmail.com

2. styremedlem: Elin Helen Tjomsland
Mobil:  413 71 119
E-post:  elinhelen75@gmail.com 

3. styremedlem: Marianne Schill Reinsnes
Mobil:  905 86 171
E-post:  marianneschill@reinsnes.no