Bli med på konferansen «Inkluderende arbeidsliv» 30. september 2022!

Fagkonferansen for deg som ansetter, administrerer, planlegger og ønsker et mer inkluderende og variert arbeidsliv.

Nyhetssak fra 29. juni 2022

Plakat med (fra venstre)  Geir Lippestad, advokat, Helene Naper, advokat NHO, Kristin Fugelrud, Sjefsforsker
Plakat med (fra venstre) Geir Lippestad, advokat, Helene Naper, advokat NHO, Kristin Fuglerud, Sjefsforsker

Konferansen er på Quality Hotell Oseberg i Tønsberg, og er et samarbeid mellom Norges Blindeforbund Vestfold og NAV.
Norge står overfor en situasjon med økende etterspørsel etter arbeidskraft, færre arbeidstakere pr. pensjonist, flere må stå i arbeid lenger, større konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, og krav om at færre havner på uføretrygd.

Samtidig har vi en stor gruppe funksjonshemmede som står
utenfor arbeidslivet og som ingen ønsker å ansette/er lite attraktive på arbeidsmarkedet. En del av disse er synshemmede. Går Norge her glipp av dyktige folk og stabil arbeidskraft?
• Hva skal til for å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet?
• Er det slik at arbeidsgivere ikke tror synshemmede kan utføre
enkelte typer arbeid?
• Koster det mer å ha funksjonshemmede ansatte?
• Er det for mye byråkrati eller vet ikke arbeidsgivere hvor de kan få råd, veiledning og støtte?
La oss sammen bygge ned barrierene.

Konferansen er gratis, og lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist: 15. september
Påmelding til vestfold@blindeforbundet.no
Tlf: 95 14 83 62

Program: 

(endringer kan forekomme)

Oppstart kl. 10:00.
• Folkehelseperspektivet. Arbeid er viktig for helse, mestring og livskvalitet.
Velkommen ved Sølvi Ørstenvik, leder nasjonalt organisasjonsutvalg Norges Blindeforbund.
• «Kan det være så vanskelig da?» Synshemmede og arbeid.
Geir Lippestad, profilert advokat og politiker mer enn 25 års erfaring innen arbeidsrett.
• Ubrukt kompetanse – har Norge råd til det?
Kristin Fuglerud, sjefsforsker Norsk Regnesentral.
• Brukerhistorie med egne arbeidslivserfaringer – privat næringsliv.
• Hva skal til for at arbeidsgivere skal ansatte synshemmede – hva er suksesskriteriene
for å ansatte funksjonshemmede?
Helene Naper advokat, NHO Vestfold og Telemark.
• IKT gir uante muligheter
Terje André Olsen. Forbundsleder, Norges Blindeforbund.
• NAV – en god og praktisk samarbeidspartner.
Trond Sindre Hjørnevik, Rådgiver Arbeidsrettede veiledningstjenester i NAV.
• Brukerhistorie med sine arbeidslivserfaringer.
Fylkeskommunalt ansatt.
• Includ – et annerledes rekrutteringbyrå.
Rådgiver fra Norges Handicapforbund.
• Tønsberg kommune og NAV sammen om «Tønsberg inkluderer».
Tønsberg skal bli Norges mest inkluderende by!
Magnar Hansen, NAV.
• Plenumsdiskusjon
Ledes av Sverre Fuglerud, seksjonssjef informasjon og samfunn, Norges Blindeforbund.
• Likestilt arbeidsliv
Patricia Hartmann, prosjektleder Agder fylkeskommune.
• Avslutning og hjemreise kl. 15:30

Velkommen!