Tilbud og aktiviteter

Kort oversikt:

 

  • Vestfold fylkeslag har to informatører som er utdannet til å gi informasjon i skoler, lag og foreninger.
  • Medlemskontakter som ringer jevnlig til fylkeslagets medlemmer.
  • Rehabiliteringskontakt som kommer på besøk og informerer om blindeforbundets tilbud og rettigheter du har som synshemmet.
  • Vestfold fylkeslag har brukerrepresentanter i flere brukerutvalg
  • Medlemsmøter/kulturkvelder arrangeres rundt om i fylket.
  • Helgekurs. To ganger i året arrangeres voksenopplæringskurs med varierende tema.
  • Onsdagsklubbene og Iris - midt i livet gruppe: Se nærmere info: Klubber og lag i Vestfold  og Aktiviteter i Vestfold