Hvordan styrke digital kompetanse for synshemmede?

9. juni 2021 hadde KS og prosjektet «iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre» et digitalt treff (ca. 45 minutter) om «Hvordan styrke digital kompetanse for synshemmede?» 

Webinaret inkluderte presentasjoner fra Kompetanse Norge, Statped, Tønsberg kommune, iStøtet-prosjektet og flere. De snakker om behovet for, mulighetene og gevinstene ved å gi personer med synsnedsettelse opplæring i grunnleggende digital ferdigheter (IKT). Fordelene med denne kunnskapen er økt mestring, livskvalitet og muligheter til å bo lenge hjemme.

Her kan du se webinaret i opptak:

iStøtet-prosjektet ledes av Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk Regnesentral, og er et samarbeid med Norges Blindeforbund.

Prosjektrapporten fra 2020 kan lastes ned herfra i PDF-format, eller i word-format fra denne lenken. Rapporten inkluderer blant annet en opplæringsmodell som fremhever viktigheten av koordinering og samarbeid.

Personer som ikke har hatt opplæring i grunnleggende ferdigheter, og er over skolepliktig alder, har rett til voksenopplæring ifølge opplæringslovens paragraf §4A-1.  Spesialundervisning for voksne er omfattet av opplæringslovens §4A-2. Det betyr at kommunen plikter å tilby voksenopplæring i bruk av smarttelefon og/eller nettbrett til synshemmede som ikke tidligere har lært dette.

Se hvordan Randi benytter mobiltelefonen i hverdagen: