Synstap og psykisk helse (2022)

Last ned brosjyren

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utgitt forskningsrapporten "Synstap og psykisk helse" (2022)