28.000 underskrifter til Trettebergstuen

Mandag 28. februar fikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 28.000 underskrifter med krav om at konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må inn i norsk lovverk.

Nyhetssak fra 28. februar 2022

Tilstede under overveleringen var representanter for Amnesty, FFO, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Redd Barna, Stopp Diskrimineringen og Uloba.

Forut for overleveringen møtte rundt 40 personer utenfor Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i en miniaksjon for å markere at det haster å få konvensjonen inkorporert i menneskerettsloven. Slagordet var "Fri oss fra et liv i evig lockdown."

Trettebergstuen i blå dress med underskriftene i hånden.

Trettebergstuen takket for underskriftene og var tydelige på at dette var et viktig arbeid for regjeringen. Hun kunne derimot ikke gi noen tydelige tidsangivelse på når det kan skje.

Tilstede under overveleringen var representanter for Amnesty, FFO, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Redd Barna, Stopp Diskrimineringen og Uloba.