Blinde elever får de bøkene de skal ha i punktskrift

Statlig pedagogisk støttesystem, Statped, har fullt fokus på å ha alle bøker det er søkt om i punktskrift klare til skolestart.

Nyhetssak fra 27. juni 2018

Små fingre som leser i et punktskrifthefte. I følge Statped skal 160 nye titler være ferdig til skolestart.

– Til neste skoleår vil vi produsere om lag 160 nye læreverk i punktskrift som blir levert elevene som e-bok og/eller på papir. Om lag 120 av disse bøkene er for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I tillegg er det mange skoler som har bestilt og vil få tilsendt bøker i punktskrift som allerede er tilrettelagt. Målet vårt er at bøkene som er bestilt innen fristen skal være klare til skolestart, forteller Ragna Flø i Statped.

– Dersom det ikke går vil vi gjøre avtale med skolen om når de får boka. Det er bestilt flere bøker i punktskrift i år enn tidligere år. Å tilrettelegge punktskriftbøker i papirformat i tillegg til elektronisk utgave er krevende med så mange ønsker fra skolene. For at alle skal få det formatet de ønsker har vi derfor gjort avtale med leverandør utenfor Statped som vil bistå oss med utarbeide papirpunktbøker.

Bortsett fra en mattebok på barnetrinnet, så produserer vi mattebøker kun i elektroniske utgaver fordi eleven må beherske ulike matteprogrammer (slik som GeoGebra eller WX Maxima). Dette har støtte fra våre rådgivere, sier Ragna Flø. Hun understreker også at det er viktig at foreldre og skoler som har spørsmål tar kontakt med Statped.

Godt fornøyde

– Vi er veldig fornøyd med den informasjonen vi har fått fra Statped. I møte har vi også fått mulighet til å diskutere hvordan blinde elever kan følges opp på best mulig måte, sier Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund.

– Statped skal ha ros for at de nå setter inn det som er nødvendig av ressurser for at blinde elever skal få bestilte punktbøker til skolestart. Vi synes det er gledelig at bestilling av antall punktbøker til elever går opp. Punktskriften er et veldig viktig verktøy for disse elevene og da er bøker i punktskrift med å gjøre at de leser mye, avslutter Fuglerud.