Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Egenberedskap for blinde og svaksynte

I samarbeid med Norges Blindeforbund laget Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) brosjyren "Du er en del av Norges beredskap" i punktskrift og som lydfil.

11. februar 2019

Bilde av forsiden av brosjyren "Du er en del av Norges beredskap"

Norge er et trygt og stabilt samfunn der det meste stort sett fungerer som det skal. Likevel kan også vi rammes av små og store kriser. Blant annet skaper klimaendringer og digitalisering nye sårbarheter og utfordringer.

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap.

Her kan du høre brosjyren "Du er en del av Norges beredskap"

Ønsker du å bestille brosjyren i punktskrift?
Kontakt Norges Blindeforbunds trykkeri
Tlf: 55 54 69 10 E-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Du finner mer informasjon på nettsiden www.sikkerhverdag.no.