Elsparkesykler fortsatt tillatt på fortau. Frykter for fotgjengernes sikkerhet

Regjeringen har denne uka lagt fram nye regler for bruk av elsparkesykler. Blindeforbundet frykter for fotgjengernes sikkerhet siden de nye reglene fortsatt tillater elsparkesykler på fortau.

Nyhetssak fra 24. mai 2022

Leder i Norges Blindeforbund Terje Andrè Olsen står på fortauet ved siden av en elsparkesykkel.
Leder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen vil ha elsparkesyklene vekk fra fortauene.

- Vi er veldig glade for at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at han forsatt er i tenkeboksen og ikke avviser å forby elsparkesykler på fortau. For det er et paradoks at det er ok at motorvogner skal brukes på fortau.

Vi hører at argumentet for dette er at det er for farlig til at de skal være ute i trafikken.

- Hvis det er så farlig at de ikke kan brukes i trafikken, så mener vi at elsparkesykler ikke er nødvendig for å få et samfunn til å fungere. Fortau er etablert og ment for gående. Gående er en sårbar trafikantgruppe som består av barn og eldre, svaksynte, blinde eller mennesker med andre funksjonsnedsettelser, sier leder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen.

Erfaring har vist at svært mange brukere av elsparkesykler bryter gjeldende regler for avstand og fart på fortau, og de parkerer motorvognen i veien for gående. Mange gående rapporterer om utrygghet, nestenulykker og påkjørsler som fører til skader, selv om disse sjelden registreres i trafikkulykkestatistikken.

- Dette er ikke akseptabelt, og gående må sikres bedre vern gjennom innføring av et forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau. Et slikt forbud er allerede innført i de fleste europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger, sier Terje Andre Olsen.

Blindeforbundet vil fortsette og kjempe for å bli kvitt disse motorvognene på fortauene.