En utfordrende uke for Norge, og en trist dag for Blindeforbundet

Norge er nå i en form for unntakstilstand og de fleste virksomheter er sterkt berørt. Heller ikke Norges Blindeforbund blir spart, og nå må det dramatiske virkemidler til.

Nyhetssak fra 13. mars 2020

Bilde av Hurdal syn- og mestringssenter

Oppdatering 17. mars:

Ved hovedkontoret i Sporveisgata 10 i Oslo er det fra i dag innført ytterligere smitteverntiltak og vi må dessverre se oss nødt til å stenge resepsjonen. Det betyr at ingen kommer inn i huset uten avtale. Alle telefonhenvendelser viderekobles til vårt medlemssenter, som er betjent på dagtid. 

------------------------------------------------------

Blindeforbundet har denne uken stoppet besøksaktiviteten fra våre rehabiliteringskontakter. Innsamlingsvirksomhet gjennom «dørbankerne» er stanset. Alle større møter er utsatt og kursvirksomheten ved våre syn- og mestringssentre avvikles. Dette får følger også for våre ansatte, forklarer generalsekretær Karsten Aak.

– I dag har vi hatt drøftings møte med våre to fagforeninger, og sentralstyret har hatt møte på telefon for å diskutere den vanskelige situasjonen som organisasjon nå er i.

Fagforeningene og sentralstyret støtter administrasjonen sitt forslag om så snart som praktisk mulig å stoppe all kurs aktivitet på syn- og mestringssentrene i Hurdal, Solvik og på Evenes. Det er også enighet om å stoppe innsamlingsvirksomheten gjennom dørbankeraksjonen og næringslivinnsamlingen i en periode, til det er kontroll med smittefaren

– Dette vil dessverre betyr at vi over helga må permittere medarbeidere i alle disse delene av virksomheten. Dette må gjøres på en helt korrekt måte i tråd med arbeidsmiljølovens retningslinjer. Her har vi nå god dialog med juridisk avdeling i NHO og Abelia, sier Aak.

Berørte avdelinger har i dag blitt informert av sine seksjonsledere.

– Som arbeidsgiver vil vi gjøre alt som står i vår makt for å ivareta denne prosessen på en best mulig måte for alle som blir berørt av permittering. Uansett blir dette en vanskelig situasjon for de som blir berørt og deres familier. På vegne av fagforeningene, sentralstyret og administrasjon så kan jeg ikke si annet enn at dette er en vanskelig situasjon for hele landet, og også for Norges Blindeforbund som arbeidsgiver, avslutter Aak.

Hovedmålet nå er på en god og inkluderende måte å ivareta alle landets svaksynte og blinde, og spesielt våre medlemmer.