Geir Lippestad overtar Universell Utforming A/S

I 2009 ble konsulentfirmaet Universell Utforming A/S stiftet. Nå har advokat Geir Lippestad kjøpt selskapet for å sikre videre drift. – Universell utforming er ikke bare for noen få, det gjelder oss alle.

Nyhetssak fra 30. april 2020

Advokat Geir Lippestad foran en bokhylle.

Universell Utforming A/S ble stiftet av Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund for å gi profesjonell rådgivning knyttet til universell utforming innen bygg, uteområder, transport, nettløsninger, samt relevante standarder og lovgivning.

Lippestad forteller at etableringen for 11 år siden var svært viktig i og med at diskrimineringslovverket og kravene om tilgjengelighet i samfunnet ble ett fokusområdet den gangen.

Geir Lippestad var generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund (2005-2010) da selskapet ble etablert, og i flere år har han vært styreleder.
- Jeg er veldig lykkelig for at jeg nå er tilbake, sier han.

Tar over stafettpinnen

Advokat Lippestad drifter eget advokatselskap, han har vært leder i diskrimineringsnemnda og byråd for næring og eierskap (Arbeiderpartiet) i Oslo i perioden 2015-2017.

Lippestad er også far. Han hadde åtte barn og bonusbarn, sammen med kona. I 2013 døde datteren Rebekka bare 17 år gammel. Rebekka hadde store funksjonshemminger, og hadde vært syk hele livet.
- Vi var hele tida bekymret for Rebekka, men hun ga oss og andre så uendelig mye tilbake, sa Lippestad i et intervju med Dagsavisen i 2014. Han sier i intervjuet at datteren levde et rikt liv med mye glede.

I 2014 mottok familien Lippestad Livsvernprisen fra organisasjonen Menneskeverd. Juryen mener de har bidratt til å synliggjøre at menneskeverd gjelder alle mennesker, uansett handling eller bakgrunn.

Lippestad tar nå over Universell Utforming A/S med stor erfaring innen fagområdet, og han kjenner på en oppriktig ansvarsfølelse.
- Jeg skal ta ansvar for å videreføre formålet. Det å gjøre Norge mer tilgjengelig og bygge ned samfunnsskapte barrierer, sier han.

- Et konkurransefortrinn å være god på universell utforming

- Tilgjengelighet må sees på som ett viktig parameter for deltagelse i samfunnet. Jeg har vært engasjer i mange år. Jeg ser at skal vi få flere i arbeid, flere gjennom skoleløpet, skal flere få delta i den digitale utviklingen, så må vi hindre utenforskap, da er universell utforming kjempe viktig, mener Lippestad.

Lippestad er innstilt på å måtte være en engasjert og aktiv eier, noe som kreves for å lykkes mener han. Han vil gå inn og selv holde foredrag og bruke sin advokatkompetanse, også ved hjelp av sitt eget advokatselskap.

Han vil jobbe målrettet med å utvide horisonten hva gjelder flere samarbeidspartnere. Arkitektbransjen er blant annet en bransje han vil jobbe mer målrettet mot. Han understreker at det å komme tidlig inn i ulike prosjekter er avgjørende, det blir både dyrere og mer tidkrevende når en kommer for sent inn i prosessene.

Opp- og nedturer

Selskapet har de siste årene stadig hatt behov for mer frisk kapital for å opprettholde driften, og tiden var nå inne for et taktskiftet. De tre organisasjonene som stiftet selskapet har stor tro på at Lippestad vil styrke Universell Utforming A/S og bidra til et godt arbeid for universell utforming av Norge, heter det i en felles uttalelse ved overdragelse.

- Universell utforming A/S hadde behov for tilførsel av kapital, og denne løsningen er den beste måten å videreføre selskapet på, mener leder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen.

Organisasjonene bak vil Geir Lippestad absolutt ha med seg videre på laget. Han vet at selskapet er viktig for dem.
- Det er nødvendig å fange opp hva som er viktig for organisasjonenes medlemmer. Jeg må sørge for at formålet med et mer universelt utformet samfunn og at vi bygger ned samfunnsskapte barrierer videreføres, avslutter Lippestad.