Ikke alle stemmer blir hørt i den hel-digitale folkeavstemningen i Innlandet

For første gang skal det nå gjennomføres en folkeavstemning i Norge som utestenger flere grupper fra å stemme.

Nyhetssak fra 10. februar 2022

Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

- Det er en demokratisk rett å kunne delta i en folkeavstemning, og helt uakseptabelt å bryte dette prinsippet. Dette rammer blant annet mange eldre synshemmede fra å kunne delta i den rådgivende folkeavstemningen i Innlandet som starter i morgen, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Ifølge Kompetanse Norge har 14 % lav digital kompetanse her i landet. I gruppen over 70 år er dette tallet mye høyere. 600 000 mennesker i Norge er såkalt ikke-digitale. Det vil si ikke har tilgang til eller kan bruke digitale verktøy.

- Norges Blindeforbund reagerer sterkt på at det velges en løsning som utestenger sårbare grupper fra å delta. Vi vil også peke på at kommunene har lovpålagt IKT-opplæring for synshemmede som ikke gjennomføres flere steder, sier Terje André Olsen videre.

Ved avstemningen skal man identifisere seg via ID-porten ved hjelp av Bank-ID eller Min ID. Fylkeskommunen har lovet at de som har behov for det skal få hjelp. Men da er det stor sannsynlighet for at avstemningen ikke blir hemmelig.

- Blindeforbundet vil ha løsninger som fungerer for alle, og vi er selvsagt svært positive til e-valg. Det kan likevel ikke være eneste mulighet når ikke alle er digitale. Når mange fratas muligheten til å delta i en så viktig avstemming får vi et demokratisk problem. Slike avstemninger må kunne gjennomføres både digitalt og på papir, sier Terje André Olsen avslutningsvis.