Med bankende hjerte for førerhunden

Veterinær-kjeden AniCura ønsker å vise sitt brennende engasjement for førerhunden gjennom et tett samarbeid med Norges Blindeforbund fremover.

Nyhetssak fra 28. april 2016

Kommunikasjonsansvarlig og veterinær Sasja Rygg undersøker førerhunden Envi ved AniCuras dyresykehus i Oslo. foto: Line Lyngstadaas

I november skrev AniCura og Blindeforbundet under på en langsiktig samarbeidsavtale som skal omfatte både kostnadsbesparende tiltak for førerhundskolen og informasjon- og inntektsgivende tiltak om førerhunden.

- AniCura er en naturlig samarbeidspartner for oss. Fellesnevneren er hunden, for vårt vedkommende førerhunden, sa daværende generalsekretær Gunnar Haugsveen ved kontraktunderskrivelse.

AniCura AS er Nordens største sammenslutning av dyreklinikker og dyresykehus. I Norge har de over 30 kontorer fra Tromsø i nord, til Kristiansand i sør. De tar årlig imot 250 000 pasienter.
Ideen bak er at: «Med felles ressurser kan en sammen skape et bedre behandlingstilbud», heter det på deres nettsider.

Hva vil avtalen bety?

I tillegg til å gi Norges Blindeforbund en engangsstøtte på 150 000 kroner øremerket til førerhundarbeidet dekker AniCura den årlige helsesjekken av førerhunden, samt vaksinering av førerhund til kostpris. Førerhundbrukeren betaler da kun ca kr. 100 for selve vaksinen (eksakt pris kommer an på kvanta den enkelte klinikk kjøper inn av vaksine og hva de betaler i innkjøpspris). Dette vil avlaste Blindeforbundet med store utgifter.

 Førerhundskolen oppfordrer derfor de førerhundbrukere som har en AniCura-klinikk i nærheten til å benytte denne.

Synlige hunder

AniCura er opptatt av dyrenes helse og velferd og produserer i denne anledning egne refleksvester for hund som de selger. Av hver solgte vest, går 50 kroner til Blindeforbundets førerhundarbeid.
I tillegg til å være synlig i mørket, har AniCura også gjort sitt for at de firbente skal synes i mediebildet og i sosiale medier. I anledning førerhundens dag har de bidratt økonomisk til kampanjefilmen som ble delt i sosiale medier. Filmen, som du kan se her, har blitt delt omlag 2000 ganger fra vår Facebookside. Førerhundens dag er en internasjonal dag og Blindeforbundet satte i år fokus på at hunder og hundeeiere ikke skal forstyrre førerhunden i jobb. Dette kan skape farlige situasjoner!

AniCura vil ta i bruk informasjonsskjermer i lokalene sine for å informere om Blindeforbundets førerhundarbeid, i tillegg til at de vil få på plass en egen innsamlingsaksjon øremerket førerhundarbeidet.

Stort dyresykehus i Oslo

I tillegg til klinikker rundt om i landet har AniCura et stort dyresykehus i Oslo, fortrinnsvis for hund og katt. Her har de alt av moderne utstyr og dyktige spesialister på flere fagfelt; slik som hjertespesialist, indremedisiner og øyelege. De tar ultralyd og CT-bilder, røntgen. Og de har flere operasjonssaler med samme type teknisk utstyr som for menneske. Dyrene som kommer til sykehuset må ha rekvisisjon fra sin lokale veterinær.

Som mennesker, trenger også de firbente blod fra tid til annen. AniCura etterlyser derfor blodgiver-hunder som kan støtte opp om syke kamerater. Private hunder kan bidra her, men førerhundskolen anbefaler ikke førerhunder i tjeneste å gi blod, i og med at hunden gjerne blir slapp, og trenger ro.