Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Nå blir det førerhundanlegg på Ås!

På landsstyremøte i Hurdal i dag, besluttet et enstemming styre å gå for bygging av anlegg for oppstalling og trening av førerhunder. Anlegget skal stå ferdig høsten 2020. Vi gleder oss til å stikke spaden i jorda!

8. desember 2018

Bilde av Elisabeth Aase og Håkon Waage fra Aase Byggeadministrasjon, forbundsleder Unn Ljøner Hagen, markedssjef Knut Blütecher og Sølvi Ørstenvik fra styret i Veiviseren + Sølvis førerhund Fryd.

Landsstyret vedtok på sitt desembermøte i fjor (2017) å bygge ny førerhundskole i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.  Tiden frem til årets desembermøte, har blitt brukt til å jobbe fram detaljerte forslag til bygge- og finansieringsplan og på landsstyrets møte i dag, 8. desember, ble det altså godkjent iverksetting av byggeprosjektet.

Leder for prosjektgruppa som har jobbet med det nye anlegget, markedssjef Knut Fr. Blütecher er strålende fornøyd over beslutningen og gleder seg til å sette i gang.

- Vi har hatt fokus på at anlegget skal være effektivt, rasjonelt, innbydende, nøkternt, dyrevennlig, miljøvennlig, energieffektivt og så vedlikeholdsfritt som mulig. Disse fokusområdene er lagt til grunn i materialvalg, funksjon og flyt i anlegget med tanke på at det skal ha lang levetid og lave vedlikeholdskostnader, sier Knut og legger til at både firbente og tobente ved Hundeskolen Veiviseren er veldig klare for å flytte fra dagens lokaler i Vestby, til Ås hvor det også blir supre utearealer med luftegårder og treningsmuligheter. 

Den totale kostnadsrammen for byggeprosjektet, inkludert kostnader til prosjektering, prosjekt- og byggeledelse for prosjektutvikling, utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse, tilbudsinnhenting, kontrahering av entreprenør, oppfølging i byggetiden, samt fem prosent sikkerhetsmargin, er anslått til i overkant av 40 millioner kroner.

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen ser fram til at det skal bli bedre forhold for både ansatte, førerhundbrukere og førerhunder.

- Videreføring og videre utvikling av førerhundarbeidet forutsetter tilgang til et hensiktsmessig og vel drevet oppstallings- og treningsanlegg. Erfaringer fra tidligere løsninger har vist at kostnader til leie av et kommersielt anlegg som tilfredsstiller våre behov og krav, i lengden vil koste like mye som å investere i fasiliteter vi selv eier, sier Unn.

- Det er gjort avtale om profesjonell bistand til byggeprosessen med Aase Byggeadministrasjon AS og det er Fabel Arkitekter, som har og har hatt flere prosjekter på NMBU, blant annet NMBU Campus familieveterinær på Ås, som er valgt som arkitekt, opplyser Knut Blütecher.

Samtreningskursene skal fortsatt være ved Hurdal syn- og mestringssenter, hvor hund og bruker bor i tre uker når de skal godkjennes som førerhundekvipasje.