Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Ny hundelov fra 1. januar 2023

Åste og Candy kan endelig slippe seg løs og feire!

29. desember 2022

Åste og Candy koser seg i parken.

Åste og Candy koser seg i parken

Åste Lunder Norem og hennes førerhund Candy liker å være i aktivitet både i skogen og på stranda på Nesodden utenfor Oslo, der de bor.
- Det er godt å kunne slippe henne litt løs i trening og lek etter endt arbeidsdag. Men det er viktig å ta hensyn, vi har et ansvar som førerhundbrukere overfor omgivelsene vi ferdes i, sier Åste.

Åste og Candy bruker mye tid på å holde ved like det en førerhund må kunne for å være sikker på at reaksjonene til Candy er riktige når hun er i jobbmodus.

Det ble en stor seier for Norges Blindeforbund og våre førerhundbrukere da stortinget i sommer enstemmig vedtok et unntak i hundeloven. Dette unntaket gjør det mulig å trene tjenestehunder uten sele eller line utenfor båndtvangbestemmelser. Unntaket gjelder også hunder som er i tjeneste eller i prøving for tjeneste. Den nye hundeloven trer i kraft ved årsskiftet.

Norges Blindeforbund har jobbet i mange år med å få dette gjennom i lovverket. Det er svært gledelig for alle landets førerhunder og førerhundbrukere at dette endelig har kommet på plass.

- I utgangspunktet var ikke førerhunder tatt med under unntaket fra sikringsreglene*. Det ville vi i Blindeforbundet naturlig nok rette på, og leverte i november i fjor inn et høringsnotat til endringer i loven om hundehold i hundeloven, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet.

Nå har det kommet inn et eget punkt i loven som gir unntak for førerhunder under trening, i aktiv tjeneste eller prøving for slik tjeneste.

Argumentene vi har brukt for å gi førerhund unntak fra båndtvang, er «tapt apport» (Hundene brukes til å plukke opp ting, og da er rekkevidden for kort om den skal holdes i bånd), samt at opprettholdelse av lydighet ved å trene på innkalling vil også fordre at hunden ikke går i bånd.

Forbundsleder Terje André Olsen

Forbundsleder Terje André Olsen

- Våre hunder jobber mange timer per dag i sele, det er derfor viktig at de kan slippes fri i perioder slik at de kan få utfolde seg og «få ut energi». Dette er viktig for relasjonsbyggingen mellom hund og fører samt at det er viktig også for dyrevelferden, sier Terje André Olsen.

Dette er god dyrevelferd, samt at denne velferden vil bidra til at hjelpemiddelet (hunden) fungerer best mulig.

I den nye loven ansvarliggjøres hundeeier i langt større grad enn tidligere. Det er innført et kompetansekrav for hundeeiere, og politiet har flere muligheter til å ilegge hundeeier straff, hvor det tidligere var hunden som fikk straffen.

*I paragraf 9 i hundeloven er det unntak fra sikringsreglene om båndtvang for:

  •  hund når den brukes i reindrift
  •  dressert bufehund som brukes til å vokte eller gjete storfe, sau eller geit
  •  hund i aktiv i politi-, toll, militær-, rednings- og offentlig oppsynstjeneste
  •  hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
  •  hund med særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser, eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening
  • hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april
  • førerhunder i aktiv tjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste