Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Nye hundeskolen i Ås - grunnstenen er på plass

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen foretok den høytidelige nedleggelsen av grunnstenen til det nye hundeanlegget vårt i Ås.

23. juni 2021

Grunnstenen ble i dag lagt ned i gulvet på det nye førerhundanlegget vårt i Ås. Oppgaven ble gjennomført av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Seniorrådgiver og prosjektleder Knut Fr. Blütecher innledet med å ønske velkommen og fortelle litt om programmet for arrangementet.
- Ministeren skal legge ned grunnstenen og plante et tre. Litt symbolsk vil det være, men i november skal alt være klart, fortalte han til de tyve personene som var tilstede.

God plass

- Det vil være omtrent 1200 kvadratmeter som er under tak, hvorav 40% er bygget i våtromsstandard. Anlegget vil bestå at flere enheter. Her vi er nå vil administrasjonsdelen være, ned til den ene siden her vil servicehundavdeingen og valpeavdelingen være, og i motsatt ende vil førerhundavdeling og fôravdelingen være. Det vil være oppstallingsplass til cirka 50 hunder, og full aktivitet med trening på dagtid. Det er også satt av plass til syv valpekull her samtidig.

Kompetansesenter for godt hundehold

- Øvre prisramme for prosjektet er 65,5 millioner kroner. Vi trengte litt ekstra og landsstyremøtet nå i helgen sa ja til en tilleggsbevilgning.

- Totalt blir det cirka 50 løpegårder i forskjellige format og dette vil bli et kompetansesenter for godt hundehold. Avl, oppdrett og fram til ferdige trente tjenestehunder vil produseres her, sa Blütecher.

Blindeforbundets førerhundhistorie

Leder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen dro de tilstedeværende igjennom litt av Blindeforbundets førerhundhistorie. Et prosjekt omtalt i Aftenposten i 1940 ble aldri realisert og man var avhengig av å importere førerhunder fra utlandet helt til 1973.

- I mars 1973 åpnet Kong Olav V Norges Blindeforbunds førerhundskole i Vestby, og den gangen kostet det 17000 kroner å utdanne en førerhund. Siden har skolen hatt forskjellige plasseringer, før den nå ender opp i Ås. - Du kan sånn sett si at skolen har kommet hjem igjen, avsluttet Olsen.

Mine damer og herrer...og hunder

Røe Isaksen startet med å takke damer, herrer og hunder for at han fikk komme, og la til at dette er hans andre grunnstennedleggelse i Ås. I 2016 var Isaksen og daværende landbruksminister Jon Georg Dale og la ned grunnstenen til Veterinærinstituttet.

Ministeren med grunnstenen i hendene. Stenen er egentlig et forseglet messingsskrin med litt forskjellig innhold. Rundt han står flere av de fremmøtte.

Ministeren trakk fram det samarbeidet som vil bli etablert med veterinærmiljøene og den kompetansen som da blir samlet.

- Jeg synes det er flott at dette bygget er akkurat her i Ås, og nabo til NMBU og Veterinærinstituttet. Da er dere jo tett på Norges beste miljø for dyrehold, avl og bioteknologi.

- Det er alltid morsomt å se på bygg som snart skal være ferdig, men det er jo som dere alle vet viktigst hva bygget fylles med av kompetanse, for at man skal nå de målene man har satt seg.

Grunnstenen som egentlig er et forseglet skrin i messing, nede i hullet i gulvet.

Ministeren trakk fram de positive sideeffektene det er å ha en førerhund. Ikke bare at den er en hjelper i hverdagen, men at den også er en god venn å omgås og kose med.

Til slutt trakk Røe Isaksen fram rollen til Norges Blindeforbund. - Det er ingen selvfølge at Blindeforbundet skal være den sterke organisasjonen den er. Blinde og svaksynte har jo ikke akkurat blitt båret på gullstol opp gjennom historien, de har måtte sloss for å bygge opp tilbud til likeverdig og rettmessig behandling, og nå relaliseres et bygg som dette.

- Dette sier også noe om måten vi har bygget samfunnet vårt på med offentlige budsjetter, velferden og alt som vi finansierer over skatteseddelen. Samtidig er det noe uvurderlig over akkurat det at Blindeforbundet som eies av  medlemmer og støttespillere, også står bak dette prosjektet. Det synes jeg er et fint eksempel på at i Norge har vi både vår store felles velferdsstat, men vi har også organisasjoner som jobber i partnerskap, og dermed ofte kan få til enda litt bedre ting enn man ville klart å få til helt alene.

Hjemmelaget hundekjeks

Røe Isaksen ble servert hjemmelagede hundekjeks, altså havrekjeks formet son hunder.

Misisteren i anleggshjelm og gul vest, blir servert kjeks formet som hunder.

Plantet et tre 

Sist på programmet sto plantingen av ev vakkert japansk lønnetre. Det ble inntil videre plantet i en stor krukke, og vil bli plantet i jorden når byggeprosjektet står ferdig.

Røe Isaksen planter et japansk lønnetre i en krukke. Han har blå anleggshjelm og gul vest utenpå dressen sin.