Undersøkelser

Her finner du forskjellige undersøkelser som Blindeforbundet har medvirket i.

Synshemmedes levekår i Norge SSB 2017

Ipsos: Undersøkelse om synshemmede barn og mobbing i skolen 

Øyelege Dag Fosmarks rapport om diabetes retinopati og øyeundersøkelser i Norge (2016).

Undersøkelse - synshemmede og kolletivtransport, Ipsos 2016 

Rapport om barn med synshemning ipsosMMI 2015

Synovateundersøkelse om gangfelt - "sebrastriper"

Tilgjengelighet til bygg og uteområder

Arbeidsliv

Utdanning

Levekår