Diabetes retinopati

Diabetes retinopati betyr sykdom i øyets netthinne (retina) som følge av diabetes. Dette er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis.

I Norge har ca. 230.000 personer diabetes, og rundt 28 000 av disse har type har 1-diabetes, mens resten har type 2-diabetes. 

I følge diabetes.no tyder undersøkelser på at for hver 100 pasienter med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.

Hos personer som har hatt diabetes i mer enn 20 år vil nesten alle med type 1 og over 60 prosent av de med type 2 ha utviklet retinopati i noen grad. 


Årsaker og symptomer 

Netthinneskaden oppstår dersom blodsukkeret er for høyt over lengre tid. Dette medfører endret blodstrøm og lekkasjetendens i netthinnens små blodårer. Cellene i blodåreveggen kan også dø.  Da får netthinnen mindre oksygen. For liten oksygentilførsel (surstoffmangel) kan medføre at nye blodårer dannes. Disse fungerer imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike blødninger kan gi nedsatt syn eller forbigående blindhet. Blødningene kan også gi økt trykk i øyet (glaukom/grønn stær). Når blodårene senere skrumper inn, kan de forårsake netthinneløsning med varig synssvekkelse og blindhet. Diabetes kan også forårsake grå stær (katarakt) og øyemuskellammelse.

Røyking virker negativt inn på samme måte som høyt kolesterol- og triglyseridinnhold (fettstoffer) i blodet. Høyt blodtrykk og protein i urinen har også betydning.

Tomme flekker (utfall) i synsfeltet, sløret syn og nedsatt kontrastsyn er symptomer på/følger av diabetes retinopati. Det vanligste er imidlertid at de gradvise forandringene i øynene ikke merkes. Årlige øyeundersøkelser er derfor viktig for deg som har diabetes.

Les mer om diabetes hos Diabetesforbundet.

Kurs og grupper

Blindeforbundet har kurs og grupper for alle typer mennesker i alle stadier av livet.  Se hele oversikten over kurs og arrangementer og finn et som passer for deg.

Prognoser, forebygging og behandling

Sjansen for å utvikle diabetiske øyekomplikasjoner øker med antall år man har hatt diabetes. Mange med diabetes er engstelige for å bli blinde. Det er viktig at denne frykten ikke gjør at man lar være å undersøke øynene. Dersom det har oppstått skader i netthinnen, er tilstanden som oftest moderat og behandlingen enklere.

Behandling av slike netthinneskader skal hindre forverring og vil ikke nødvendigvis bedre synet. Laserbehandling og operasjon er metodene som brukes. Den beste måten å forebygge diabetisk øyesykdom på, er stabilt langtidsblodsukker og å gå jevnlig til øyeundersøkelse.

Råd og tips om hverdagen med diabetes retinopati

Det er viktig å vite om mulighetene for å leve et aktivt liv selv om du har mistet synet helt eller delvis.

På Blindeforbundets kurssentre får nye synshemmede blant annet lære å mestre dagliglivets gjøremål, dataopplæring, orienteringstrening med hvit stokk og opplæring i punktskrift (blindeskrift).

Har man mistet mye av synet i voksen alder, kan det i tillegg bli behov for opptrening på hjemstedet. Dette er kommunens ansvar gjennom Lov om opplæring. Statped gir landsdekkende rehabiliteringstilbud for voksne, nye synshemmede. Her kan et tverrfaglig team diagnostisere, kartlegge synsfunksjon, utprøve hjelpemidler, anbefale tiltak og tilby kurs og opplæring.

Hjelpemidler

Det finnes en rekke hjelpemidler som letter hverdagen. Eksempler på hjelpemidler kan nevnes luper, lupebriller, kikkerter og lese-TV. Det finnes også en rekke hjelpemidler med tale som datamaskin, termometer, kjøkkenvekt, og klokker. Lysømfintlighet kan dempes med filterbriller. Med hvit stokk eller førerhund kan man ta seg sikkert frem. Hjelpemidlene lånes gratis ut av fylkets hjelpemiddelsentral i henhold til Lov om Folketrygd.

Møtet med andre

Norges Blindeforbunds rehabiliteringskontakter er selv synshemmede. De vet hvor skoen trykker og kan komme hjem til deg å fortelle om tilbud og rettigheter som finnes. På Blindeforbundets kurs og grupper møter du andre som har de samme synsproblemene som deg og dyktige fagfolk. Det inspirerer til læring og mestring.

Medlemmer i Blindeforbundet får rabatter på hjelpemidler og rabatter på flere kurs.

Diabetes retinopati i resten av verden

WHO estimerer at om lag 2 millioner mennesker er blinde av diabetes retinopati. Vi står overfor en global diabetes-epidemi. Det er estimert at minst 366 millioner mennesker i verden vil ha diabetes i 2030. Som følge av dette vil også antall personer med diabetesrelaterte synsproblemer øke.