Dobbel seier for Blindeforbundet i Stortinget: Nå skal slagrammede med synshemming få hjelp i tide

Når 6 av 10 slagrammede får synsutfordringer – ja, da var det på tide at de skal få synsundersøkelse og henvisning til rehabilitering!

Tekst: May Britt Haug

Stortinget vedtok i februar 2021 at personer som får påvist synsnedsettelse skal henvises til rehabilitering, samt at alle slagrammede skal få synsundersøkelse. Da vedtaket ble fattet ble Blindeforbundet takket fra Stortingets talestol for innsatsen for fokuset på slag og syn.

Tidligere har det ikke vært noen automatikk i at personer med synsproblemer blir henvist til synsrehabilitering. Mange øyeleger som ser at det ikke er noe mer å gjøre med synet til en pasient, tenker ikke over at de kan gjøre noe med livet til vedkommende.

Flere har kanskje gått i mange år uten å vite om at tilbud finnes, som for eksempel at Blindeforbundet tilbyr mestringskurs på oppdrag fra NAV. Med vedtaket om henvisning til rehabilitering vil nå flere få et tilbud.

Slagrammede med synsutfordringer har vært særlig utsatt, og har ikke blitt sett i rehabiliteringsløpet. Hver dag får nesten 40 nordmenn slag (lhl.no). 60-70 prosent får synsutfordringer. Dette har vært lite kjent, også blant fastleger. I en Ipsos-undersøkelse fra 2016 svarte over halvparten av legene at de trodde færre enn 20 prosent av slagpasientene får synsproblemer. Kun en prosent av legene visste hvor stor andelen faktisk er.

Fylkeslagene i Agder engasjerte seg

Det var våre to fylkeslag i Agder som bestemte seg for at det måtte bli en bedring i henvisning til synsrehabilitering og at slagrammede måtte få undersøkt synet. En varm sommerdag i Arendal ble Åshild Bruun-Gundersen (Stortingsrepresentant for FrP Aust-Agder fra 2017 til 2021) engasjert av fine, alvorlige og viktige historier.

- Jeg har møtt flere personer som dessverre har hatt dårlig erfaring med systemet etter å ha fått synsnedsettelser. Det er fullstendig meningsløst å måtte gå årevis før man oppdager at det finnes gode rehabiliteringstilbud, sa Bruun-Gundersen.

Løftet saken på Stortinget

I oktober 2020 la Åshild Bruun-Gundersen frem forslag for Stortinget. 25. februar 2021 ble saken grundig debattert i Stortinget. Og vedtak ble fattet.
Stortingsflertallet gikk inn for følgende: «Stortinget ber regjeringen sørge for en fast praksis i alle helseforetak, der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering.»
Og:
«Stortinget ber regjeringen sørge for en fast praksis i alle helseforetak, der alle personer som er innlagt etter hjerneslag, får undersøkt synsfunksjonen.»

Spenning til siste slutt

Det så lenge ut til at det skulle bli ett mindretall for forslaget om obligatorisk synsundersøkelse etter hjerneslag, men det endte heldigvis med et flertall.

I Stortingssalen denne torsdagen i februar var også tidligere helseminister Bent Høie, som fortalte at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede rehabilitering for synshemmede.

- Vi i Blindeforbundet er klare til å være med på å spille inn momenter, sa en glad Terje Andre Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Portrettbilde av Terje Andre Olsen i mørk dress.