Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

WHOs definisjon på blind/svaksynt

Oversikt over grader av svaksynthet og blindhet.

Synsskarphet (Visus)

Synsskarphet kalles også "visus" (som er begrepet vi skal benytte i det følgende). Visus angir altså øyets evne til å se skarpt. En synstavle brukes for å måle visus, som enten kan angis som en brøk eller et desimaltall. Nevneren i brøken angir på hvor lang avstand en normaltseende person kan identifisere et objekt (en linje på synstavla). Telleren angir på hvilken avstand personen som er testet så det aktuelle objektet.

Bilde av en synstavle med bokstaver i forskjellige størrelser.  Bokstavene er på skrå.

Når visus blir oppgitt som et desimaltall, har dette framkommet ved å dele teller på nevner.

Normalt godt syn på begge øyne er satt til visus 6/6 (1.0). Selv om dette er en brøk, uttaler vi synsbrøken vanligvis ved å si «teller over nevner», for eksempel «6 over 6». En person blir regnet som synshemmet når visus er lavere enn 6/18 (0,33) på beste øye med beste korreksjon (brille eller kontaktlinser). En synshemmet med visus 6/18 ser på 6 meters avstand det en person med normalt syn kan se på 18 m. For vanlig førerkort er kravet 6/12 eller 0,5 - med beste korreksjon, målt på begge øyne.

Etter en kategorisering gitt av WHO i 1973 (WHO-ICD 10) er en person definert som blind hvis visus er lavere enn 3/60 (0,05) målt på det beste øyet med beste korreksjon. Det tilsvarer at man bare klarer å telle fingre innenfor 3 meters avstand. De 5 kategoriene vi opererer med i dag ble innført i Norge i 2011.

Synsfelt

Når en person ser rett frem, kan vedkommende også registrere objekter som ligger til siden for, eller over og under fokuseringspunktet. Størrelsen på synsfeltet måles i grader. Normalt synsfelt er 180 grader til sidene. Synsfeltet kan være innskrenket av ulike årsaker, der øyesykdommen Retinitis Pigmentosa er den vanligste. En spesiell variant av synsfeltutfall har vi dersom den ene halvdelen av synsfeltet (høyre eller venstre) er borte, f.eks. som følge av en hjerneblødning. Tilstanden kalles hemianopsi som direkte oversatt betyr «halvt manglende syn».

Andre delfunksjoner ved synet

Selv om WHO i ICD-10 først og fremst tar utgangspunkt i visus og litt i synsfelt, er det viktig å huske at synet består av flere delfunksjoner som for eksempel mørkesyn, fargesyn, kontrastsyn, lesevisus og lys-/mørke-adaptasjon (evnen til å venne seg til nye lysforhold). Dersom en skal vurdere en persons synsfunksjon, er det viktig å kartlegge alle disse delfunksjonene.

WHO’s kategorisering av synshemmede

Det finnes flere forskjellige definisjoner på hvem som kalles synshemmet. Her følger kategoriseringen i henhold til ICD-10. Alle målinger regnes på beste øye, med beste korreksjon som er tilgjengelig (f.eks. briller eller kontaktlinser).

1. Moderat synssvekkelse (tidl. svaksynt)

Når visus på det beste øye er mindre enn 6/18 (0,33) og til og med 6/60 (0,1).

2. Alvorlig synssvekkelse (tidl. sterkt svaksynt)

Når visus på det beste øye er mindre enn 6/60 (0,1) og til og med 3/60 (0,05) (fingertelling 3 m.).

3. Blind kategori 3

Når visus på det beste øye er mindre enn 3/60 (0,05) (fingertelling 3 m.) og til og med 1/60 (0,02) (fingertelling 1 m).
Blind kategori 3 foreligger også når synsfeltet er mindre enn 10 grader i radius (20 grader i diameter) selv om visus er bedre enn 3/60 (0,05).

4. Blind kategori 4

Når visus på det beste øye er mindre enn 1/60 (0,02) (fingertelling 1 m.) og minimum lik eller bedre enn lyssans.

5. Total blind

Når det ikke er lyssans, også kalt amaurose.

Kategori 9 Ubestemt, uspesifisert

I tillegg til de 5 kategoriene finnes det en kategori 9 som ofte brukes når det foreligger et alvorlig synsproblem av en type som ikke omfattes av kriteriene for klassifisering i noen av de 5 vanlige kategoriene.

 

 

Sist oppdatert: 26. november 2018