WHOs definisjon på blind/svaksynt

Oversikt over grader av svaksynthet og blindhet.

Synsstyrke (Visus)

Synsstyrke kalles også synsskarphet eller "visus" (som er begrepet vi skal benytte i det følgende). Visus angir altså øyets evne til å se skarpt. En synstavle brukes for å fastslå visus, som enten kan angis som en brøk eller et desimaltall. Nevneren i brøken angir avstanden til et objekt som kan sees klart av normaltseende person på denne avstanden. Telleren angir avstanden en gitt testperson må ha fra objektet for å kunne se det klart.

Detaljsynet (visus) kan måles ved hjelp av en synstavle. Visus måles etter en skala med brøker eller desimaltall. Normalt godt syn på begge øyne er satt til visus 6/6 (1.0). Svaksyntområdet ligger i området 6/18 (0,33) – 3/24 (0,125) Det tilsvarer at man ikke klarer å lese mer enn de 3-4 øverste linjene med beste øye og gode briller. En svaksynt med visus 6/18 ser på 6 meters avstand det en person med normalt syn kan se på 18 m. For vanlig førerkort er kravet til synsstyrke 6/12 eller 0,5 - med beste korreksjon, målt på begge øyne.

Etter en kategorisering gitt av WHO i 1973 (WHO-ICD 10) er en person definert som blind hvis visus er lik 3/60 (0,05) eller mindre målt på det beste øyet. Det tilsvarer at man bare klarer å telle fingre innenfor 3 meters avstand. De 5 kategoriene vi opererer med i dag ble innført i Norge i 1990.

Synsfelt

Når en person ser rett frem, kan vedkommende også registrere objekter som ligger til siden for, eller over og under fokuseringspunktet. Størrelsen på synsfeltet måles i grader. Normalt synsfelt er 180 grader. Synsfeltet kan være redusert av ulike årsaker, der RP er den vanligste. En spesiell variant av synsfeltreduksjon har vi dersom synsnerven til den ene hjernehalvdelen er skadet, f.eks. som følge av en hjerneblødning. En slik tilstand kan føre til at halve synsfeltet faller bort. Tilstanden kalles hemianopsi eller total hemianopsi (dersom vedkommende ikke har noen synsrester i det ødelagte synsfeltet).

Svaksynt/blind

Det finnes flere forskjellige definisjoner på hvem som kalles blind og svaksynt. Alle målinger regnes på beste øye, med beste korreksjon som er tilgjengelig (f.eks. briller)

1. Svaksynt

Når visus på det beste øye er mindre enn 6/18 og til og med 6/60.

2. Sterkt svaksynt

Når visus på det beste øye er mindre enn 6/60 og til og med 3/60 (fingertelling 3 m.)
Kategori 2 foreligger også ved total hemianopsi.

3. Blind kategori 3

Når visus på det beste øye er mindre enn 3/60 (fingertelling 3 m.) og til og med 1/60 (fingertelling 1 m.). Kategori foreligger også når synsfeltet er mindre enn 20 grader men større enn 10 grader.

4. Blind kategori 4

Når visus på det beste øye er mindre enn 1/60 (fingertelling 1 m.) og minimum lik eller bedre enn lyssans. Kategori 4 foreligger også når synsfeltet er mindre enn 10 grader.

5. Total blind

Når det ikke er lyssans.