Når du skal bevege deg utenfor eget hjem

Her er noen tips for å gjøre det litt lettere for deg å ferdes utenfor eget hjem.

Mobilitet og orientering

Mobilitet og orientering er et eget fagområde som har med det å ta seg fram fra et sted til et annet på en sikker og trygg måte. Det finnes en egen faggruppe (mobilitetsinstruktører) som lærer bort dette faget til dem som har behov for det. Kontakt med disse fagfolkene kan du få ved å henvende deg til Statped, til fylkessynspedagogen eller Norges Blindeforbund. Førerhunder er også til god hjelp for svaksynte og blinde for å kunne bevege seg fritt.

Unngå å støte borti ting når du går på gaten

Gå etter en annen person og hold følge med denne personens rygg. Det bør helst være tydelig fargeforskjell mellom ryggen og omgivelsene. I tillegg er riktig bruk av mobilitetsstokk et godt hjelpemiddel for å finne hindringer.

Krysse gaten

Finn noen å gå etter. Ikke vær redd for å spørre andre fotgjengere om det er klart. Lysregulerte forgjengeroverganger har også en knapp du kan trykke på for å få "grønn mann". Enkelte steder er boksen med knappen også utstyrt med en skjult knapp under boksen. Trykker du på denne vil du får bedre tid til å krysse gaten, og i tillegg gir boksen fra seg lyd du kan navigere etter.  

Forbipasserende som kommer og spør om du trenger hjelp når du står og venter på noen

Pakk ned den hvite stokken, for å bli mer anonym i mengden.  Av og til vil du likevel få slike spørsmål. Svar da høflig slik at den som ønsker å hjelpe også gir tilbudet en annen gang du eller andre trenger hjelpen.

Treffe kjente uten å kjenne dem igjen

Si ifra om synshemmingen og at den gjør det vanskelig å gjenkjenne personer.

Orientere deg på skolen

Få satt opp rekkverk der det er nødvendig, for å ha markerte ledelinjer til å finne fram.

Bruk lydfyr.

Unngå å kollidere i dører og skapdører hjemme

La dørene enten være helt åpne eller helt lukket. Monter evt. dørlukkere på de "farlige" dørene.

Finne fram på bussholdeplass og andre sentrale plasser

I samråd med kommunen kan det være mulig å montere egnet lydfyr på steder det er viktig å finne fram til. Ofte kan et lydfyr med en fjernkontroll være en god løsning.