Snømåking

Måke snø

Måk inntil oppsatt kantstein. Senere: måk etter snøkanten.